grob.png
Acc. number: 2131

Information and memory

Student AWF, którego nie ukończył . wspaniałej urody. Ciekawy życia.

Memories and candles

There is still no memory of the deceased.