Acc. number: 2297

Information and memory

Jakub Jodko-Narkiewicz urodził się w powiecie ihumeńskim ( dziś Białoruś). Lekarz, studia ukończył na Uniwersytecie Paryskim w 1871 roku. Wiedzę medyczną połączył z zamiłowaniem do fotografii. Rejestrował wyładowania elektryczne na obiektach poddanych działaniu prądu elektrycznego o dużej częstotliwości. Jako pierwszy zarejestrował elektryczna aurę okalającą ciała , niewidoczną oka. Jego prace kontynuowało rosyjskie małżeństwo Simona i Walentyny Kirlianów. Od ich nazwiska fotografie wykonane ta techniką nazywają się fotografią kirlianowską. Do dnia dzisiejszego zjawisko nie jest w pełni wyjaśnione a zajmowanie się nim jest traktowane jako paranauka.

Admin

Gallery

Memories and candles

There is still no memory of the deceased.